Het was Jules Verne die in zijn best-seller ‘’Le tour du monde en quatre-vingt jours’’ (De reis om de wereld in tachtig dagen) beschreef voor mij  het uitgangspunt als inleidende beschieting;  de site

     Soldaat  zonder  wapen       

(
een reis in de wereld in tachtig jaar) Geen avonturen,  geen  sprookjes een science fiction verhaal,of een RTW ticket (Round-The-World-Ticket) geen trofeeën jacht,  slechts een samenvatting van gebeurtenissen teruggehaald uit notities, herinne ringen,archief stukken, brieven en foto's   
waar van toepassing met bronvermelding  

 

De samensteller heeft getracht alle rechthebbenden van het foto mate riaal te achterhalen. Mochten er des ondanks foto’s zijn afgebeeld waar op u meent de rechten te hebben dan verneem ik  dat graag van u.

    Breakingnews.  (Laatste wijziging 110115)

    veteranen Witte Non niet actief   
                       inhoudsopgave
           

 

         soldaat zonder wapen