bevoorradings opleiding

 

 

 

 

Mijn departementale plaatsing draagt een tijdelijk karakter, voor verdere ontwikkeling binnen de krijgsmacht volgt na 3 jaar  een terug plaatsing naar het registratieve onderdeel te Amersdoort met een aansluitende detachering naar het Depot Intendance te Amsterdam  voor het volgen van cursus onderofficier bevoorrading  Een nieuwe uitdaging binnen de organisatie,een keerpunt in mijn loopbaan

 

                               

Een keerpunt na vijftien jaar in de Welzijns sector (de cocolade zijde van de
krijgsmacht)
gediend te hebben is het de logistieke route die gevolgt gaat worden. De dicipline die ik altijd han teerde als een collega zich  misken nend over zijn  plaatsing  uitliet was (Blijven lachen) moest ik nu op mijzelf toepassen.  Met de ondersteunende tekst van Oscar de Wilde (Iers schrij ver 1854 - 1900) (Alles valt te overleven behalve de dood) is elke opdracht uit voerbaar.

                                                                     

 

 

 

 

 

fotos: Kampementen,  Legerplaatsen en kazernes