buitenzorg  

 

 

   

 

   

Maandag 10 mei,

Even dwalen mijn gedachten terug naar de schoolbanken Bali, Lom- bok, Soemba, Soembawa, Floris, Timor half Portugees. De kleine eilanden groep die men opdreunde bij de aardrijkundige lessen. Batavia de hoofd stad en Buitenzorg  het verblijf  van de  Goeveneur - Generaal In de klas hingen enige Bosch wandplaten met de Sawahs, de Goenoeng Gedé en Salak, geschiedkundig leerden wij  de oprichting  stichting der V.O.C.  (
1602)     

                                                   

 

 

Nu tien jaar later hobbelen wij over de Oude Postweg richting Buitenzorg (tijdens het bewind van GG Daendels aangelegd 1810)  met een marsorder voor detachering bij de mijnenschool (14e bat.) Vootgezette opleiding der Genist Veertien dagen AP (Anti personeel),  AT (Anti tank)  en Kleefmijnen, 14 dagen TNT  (Trinitrotolueen)Trottyl,Slagpijpje en Detonator, 14 dagen theorie en in het veld. Mijnen leggen en zoeken, onschadelijk maken en springen. Vuurkoord, Snelkoord en Bobytrap, dit alles gehonoreerd met een uur lang strafex- cecitie  op de laatste detacheringsdag en waarom ? Onkrijgstuchtelijk gedrag der gehele sectie. Niet leuk, maar één voor allen, allen voor één. solidariteit was in die dagen honoris causa (een eer)