centraal militair hospitaal utrecht

 

 

 

CMHU 
   Centraal MIlitair Hospitaal Utrecht
Een ziekenhuis dat niet alleen de militairen verpleegt maar tevens de ter beschikking zijnde lege  bedden belegt met patiŽnten uit de civiele bevolking  die veelal op eigen verzoek daar zijn opgenomen. Als stagiair werden we ingeroosterd voor alle afdelin gen t.w. het bijwonen van een operatieve ingreep op OK. Werken op zaal inclusief de spoelkeuken, laboratorium, polikliniek dit alles omzoomt met de daarbij behoren de theorie lessen.

Een hoofdstuk waar ik tandenknarsend aan deel neem en verlangend uitkijk naar de eindstreep, met alle respect voor hen die dit vak het  als hun roeping zien.

 

 

                               

                                                                     

 

 

In spanning wordt het eind resultaat van de cursus afgewacht niet zozeer de uitslag van de behaalde punten maar de daaraan verbonden plaatsing in de organisatie. Wordt de toezegging die gedaan is waargemaakt of...? Het is Dinsdag 3 september 1957 de cursusleider die de cursist feliciteerd, hem de cijferlijst over handigd en hem de locatie van plaatsing  bekend maakt leest de beschikking van de IMGD voor:  Kanits,  hospitaal den Haag