eerste oefening 1948 - 5

 

 

 

Donderdag 4 maart De dagelijkse rou tine, Reveille,wassen en aankleden, ontbijten,kamer inspectie en dan wijkt  men af, van het patroon Tijdens het ochtend appél verteld de CC in korte bewoording dat het eerste deel van
de oefening als landsverdediger er op zit. De z.g. vakopleiding zal in Indië plaats vinden. In afwachting van ons transport naar Indië worden wij onder gebracht in het voormalig concentratie kamp te Amersfoort.
  
     (Het  polizeiliches Durchgangslager
         und Erweitertes Polizeigefängnis
)


Wij moeten hier ruimte maken voor de
nieuwe lichting die voor basis op- leiding opkomt. Hij wenst ons het al- lerbeste voor de toekomst en draagt het kader op de hieruit voortvloeien-
de actie te ondernemen.

 

                     

                                                                                     

Na het inrukken wapens inleveren,de blauw geruite beddentijk omwisselen bij de foerier voor een scho-nen, nachtleger in de hooi schuur leegschudden en met verse stro vullen .De baksteen die ooit eens dienst gedaan heeft om een bajonet uit de vloer te hevelen, smokkel ik mee naar de hooizolder,vul de strozak geheel volgens opdracht en stopt de bak steen er bij in. Een van de nieuwkomers zal beslist artikel 1van het reglement der krijgstucht overtreden.

 

 

13

12.00 uur (inspectie)  Kamers moeten schoon achtergelaten worden.
13.00 uur het middagappél,aan treden in 1e grijs, met comple- ten PSU
13.15 uur met vervoer uit eigen stal (3tVau) verlaten wij na 84 dagen de Kromhout kazerne uitgezwaaid door…niemand.Tot aan de inscheping blijven wij Administratief in de verantwoor ding bij het  Regiment Pioniers. Vanaf vandaag is ons soldij ver hoogt tot fl 1.00 per dag Vanaf vandaag gaan wij als geoefend soldaat door het leven.Vanaf vandaag mag het Battle Dress met geopende kraag gedragen worden.De marsorder voor deze verplaatsing geeft aan 1 onder officier en 26 soldaten.

8 J

aar na de invoering der dienstplicht, vastgelegd  door een wet op de schutt

 uit 1809, worden wij na een kort komst woord, onder de krijgstucht gesteld. Ik onderga deze toezegging als mijn eerste communie, met weinig woorden wordt er veel gezegd, maar nog veel meer bedoeld.