einde oefening - 1

 

 

 

Het is ernst  met de eerder genoemde ontslagdatum en merk baar in de onmiddellijke omgeving: Er wordt aan je stoelpo ten gezaagd door je collega's, voor je  superieuren ben niet meer interessant en met argusogen volg je elke beweging van je opvolger.    BOB was toen nog een onbekende uitdruk king voor de feestneuzen met eigen vervoer, maar stond bij Defensie voor Bemiddeling Overgang Burgermaatschappij  een bureau waar de toekomstig rentenier werd voorgerekend wat zijn pensioengrondslag en de daaruit voortvloeiend  uitke rings basis zou zijn

 

 

 

                               

                                                        

      

Hoewel mijn dienstverband loopt tot 1 augustus besluiten wij toch voortijdig te ver huizen naar Langelsheim Ortsteil Astfeld dit in verband met de opleiding van  onze jongste  dochter die een lehrstelle krijgt  in Goslar, het wintersport gebied im  Harz
28 februari  worden wij uitgezwaaid door de buurtbewoners
van Rhade een dorpsge meenschap waar iedereen, iedereen kent en waar we met plezier gewoond hebben De verhuiswagen is ons al voor gegaan
,wij volgen maar... lopen vast bij Salz Gitter