Vrijdag 28 oktober 1983  Op grond van het gestelde in het Algemeen Militair Ambtenarenreglement   Staatdblad 1982 num mer 279,artikel 12 eerste lid en artikel 154 tweede lid wordt de eed afgelegd in handen van de Luitenant Kolonel der Geneeskundige Troepen  H.C.Verhaar   C - 103 Gnkbat 

Ermelo

 

 

 

   

 

 

        

                       

Met hoorbare stem, onder het opsteken van de beide voorste vingers van de rechterhand, de linkerhand omvat het vaandel de volgende woorden uitgesproken;

                
  Ik zweer trouw aan de Koningin,
                   gehoorzaamheid aan de wetten
                en onderwerping aan de krijgstucht.
                Zo waarlijk helpe mij God Almachtig


Van deze handeling is proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de  beŽdigde militair  en  C - 103 Gnkbataljon

  

                                                                   

 

 

Proces - verbaal

 

beŽdiging