Seedorf - 15

      

  

Voldaan aan de voorwaarden ge  steld in de minis terieele regeling van de Wet op de loonbelasting 1964  art 11 lid 1,sub O namens de  Minister van Defensie

 

Voortvloeiend uit de de beleids plannnen om de emancipatie te bevoorderen met als uitgangspunt ge lijke rechten,kansen en vrijheden,van het Ministerie van Onder wijs Cultuur  Weten schap

 

 

een envelope voor Haar ???

 

 

 

een bloemetje voor Hem ???

                                                            

                                                                                                                   

In zijn kort maar krachtig slotwoord dankte de jubilaris voor de gelukwensen, bloemen en geschenken. Het was voor hem en zijn familie een onvergetelijke dag.                                                                            ( Bron Griffioen november 1983)