staat van dienst

                                                                      Staat van dienst
           101247  Als GD (gewoon dienstplichtig) ingelijfd bij het 1e Regiment pioniers
           310348  Uit Nederland vertrokken per ms Kota Baroe
           180448  De keerkring gepasseerd
           050548  In Nederlands IndiŽ aangekomen
           100548  Gedetacheerd bij het 14 bataljon infanterie  Buitenzorg (mijnenschool)
           220548  Detachering beŽindigt
           090550  Toegekend het Ereteken voor Orde en Vrede met de jaargespen í48 en Ď49
           230550  Uit IndiŽ vertrokken per ms Helenic Prince
           080650  De keerkring gepasseerd
           210650  Gedebarkeerd te Amsterdam

           010750  Bij reorganisatie overgegaan naar 1e Regiment Genietroepen
           030850  Groot verlof

           030850  Toegekend Demobilisatie insigne KL

           211153  In onderhoud gesteld bij  het ADKL (HKGS/AG  nr BPO/47303/B)

           301153  Reserve verbandakte voor de duur van twee jaar

           041253  Verbandakte bekrachtigd (met verlenging van telkens een jaar)

           020254  Over in onderhoud en tewerk gesteld  bij de staf Landmacht Nieuw Guinea

           020254  GeŽmbarkeerd te Schiphol  aan boord van de PH TET Tilburg

           030254  De keerkring gepasseerd

           060254  Gedebarkeerd te Biak
           010554  In onderhoud gesteld bij Detachement Merauke

           011254  Soldaat der eerste klasse m.i.v.gelijke dato tijdelijk korporaal

           151254  In onderhoud en tewerkgesteld bij  bij het Detachement Hollandia

           170355  Ontheven van tewerkstelling bij de Landmacht Nieuw Guinea

           170355  GeŽmbarkeerde te Hollandia aan boord van ms Sibajak

           040455  De keerkring gepasseerd

           160455  Gedebarkeerd te Rotterdam

           160455  Gedetacheerd bij het Algemeen Depot Koninklijke Landmacht

           170455  Soldaat der eerste klasse

           030555  Detachering beŽindigt en tewerkgesteld bij het Depot Genietroepen

           060755  Tewerkgesteld bij de Genieschool

           280955  Tewerkgesteld bij het Depot Genietroepen
           301155  Eervol ontslag als reservist einde dienstverband

           301155  Reserve verbandakte voor de duur van drie maanden

           301155  Soldaat der eerste klasse

           301155  Tewerkgesteld bij het Depot Genietroepen

           160256  Verbandakte van zeven jaar bij het Regiment Geneeskundige Troepen

           160256  Verbandakte bekrachtigt,
           160256  Tewerkgesteld bij school Geneeskundige Dienst

           310556  Korporaal

           120656  Gedetacheerd bij het Depot Geneeskundige Troepen. Opleiding OO

           030956  Detachering beŽindigt

           040956  Opleiding onderofficier der Geneeskundige Troepen

           041256  Gedetacheerd Militaire School HygiŽne en Preventieve Geneeskunde

           181256  Detachering beŽindigt

           040357  Korporaal der eerste klasse

           110657  Gedetacheerd Centraal Militair Hospitaal Utrecht (verdere opleiding)

           280857  Tijdelijk sergeant

           030957  Detachering beŽindigt

           030957  Plaatsing Militair Hospitaal Ďs-Gravenhage
           050957  Sergeant effectief

           150758  Overgeplaatst naar de Staf Territoriale Bevelhebber West

           250559  Overgeplaatst naar Directie Militair Personeel (Functie mobiel filmoperateur) 
           311059  Toegekend  de Bronzen medaille
(12 jaar trouwe dienst)

           010262  Overgeplaatst naar Depot Geneeskundige Troepen

           050262  Gedetacheerd Depot Intendance (cursus foerier)

           020462  Registratieve indeling ongedaan gemaakt (kverv.)

           150462  Detachering beŽindigt (Cursus voltooid)

           160462  Overgeplaatst naar Commando Opleg Strijdkrachten

           010862  Overgeplaatst naar Militair Revalidatie Centrum (fourier)
           260263  Verbandakte voor onbepaalde tijd (
beroeps militair)
           260263  Verbandakte bekrachtigt

           200663  Wijziging gem code

           010963  Sergeant der eerste klasse

           090167  Overgeplaatst naar Commando Opleg Duitsland

           090167  Specialist geneeskundige dienst materiaal

           090167  Gedetacheerd 783 Geneeskundige groep

           030467  Detachering beŽindigt
           270170  Overgeplaatst 201 Verzorgings Commando

           311071  Toegekend de Zilveren medaille  ((24 jaar trouwe dienst)

           170472  Gedetacheerd  (NBC cursus)

           280472  Detachering beŽindigt

           010672  Geplaatst op kandidatenlijst SMI opleiding

           061072  Toegekend eenheidsdiploma E.H.B.O. (Nr:72036446)   (Insigne nr:12235)

           310772  Tijdelijke plaatsing Opleiding Centrum Militair Geneeskundige Dienst

           310772  Opleiding Sergeant Majoor Instructeur

           251072  Toegekend  Certificaat EHAF

           011172  Opleiding beŽindigt met gunstig resultaat

           011172  Sergeant majoor bevoorrading

           011172  Overgeplaatst  naar Inspectie Geneeskundige Dienst Kl

           141172  Akte van aanstelling/benoemen tot Sergeant Majoor Instructeur

           020174  Oproep keuring  i.v.m. uitzending Suriname in gezinsverband.

           030674  Uitzending Suriname stopgezet i.v.m. politieke ontwikkelingen

           310377  Toekenning Tevredenheids betuiging met oorkonden en gratificatie

           010780  Overgeplaatst naar 41 Brigade Geneeskundige Compagnie (Cdtvdplgp)
           011182  Adjudant Onder Officier Instructeur

           250283  Toegekend Diploma Militaire Vorming (geoefend  soldaat)

           010883  Eervol ontslag uitgesteld tot 010884 (functioneel leeftijd ontslag

           311083  Toegekend de Gouden medaille (36 jaar trouwe dienst)

           010884  Eervol ontslag uitgesteld tot 010885 (functioneel leeftijd ontslag)

           150884  Toegekend erenmedaille bijzondere verdiensten Parachutisten Zeven

           150884  Toegekend erenmedaille bijzondere verdiensten Vliegvereniging Zeven
           010885  Eervol ontslag uitgesteld tot 010886 (
functioneel leeftijd ontslag)

           010886  Eervol ontslag uit de militaire dienst (functioneel leeftijd ontslag)

           110795  Toegekend Nieuw Guinea Herinneringskruis
           160499  Toegekend eenmalige uitkering fl 1.000 op grond van de uitkeringswet diensttijd

           151102  Toegekend Draaginsigne Veteranen