eerste oefening 1947 - 1 

 

 

 

      De commissie van ontvangst bestaat uit enige geüniformeerde kaderleden die ons verzoeken te volgen  en om nu niet direct een binnenlandse oorlog uit te lokken gaan we gedwee achter deze kopstukken aan. In een leslokaal mogen we plaats nemen in afwachting van de komst der commandant die ons, zal inlijven als gewoon dienstplichtig bij het wapen der Genie van de  

           Koninklijke Landmacht.

Utrecht Woensdag 10 december l947, 10.25 uur een chevrolet 3 tonner in de kleuren legergroen rolt langzaam het kazerne terrein op en stopt voor één der gebou wen die rondom een groot plein zijn geflankeerd. De laadklep wordt door de chauffeur neerge laten en al dan niet met enige behendigheid springen de dienst plichtige jonge mannen uit de laadbak, lichting 47-6.
De één met wat meer elan dan de ander, de één wat brutaler als de ander, maar alle met dezelfde gevoelens, alle met dezelfde ge dachten; de sprong die je gehele levens patroon zal doen verande ren
.