eerste oefening 1947 - 2

      

 

 

 

138 Jaar na de invoering der dienstplicht, vastgelegd  door een  wet  op de schutterij uit 1809, worden wij na een kort welkomst woord, onder de krijgstucht gesteld. Ik onderga deze toezegging als mijn eerste communie,  met weinig woorden wordt er veel gezegd, maar nog veel meer bedoeld.  Was het traditionele matrozen pakje met braniekraag het brandmerk dat je was opgenomen in de kerkelijke gemeenschap,  met als douceurtje een kinder kerkboek,  nu is het  khaki/groen die  je  status bepaald  tot toetreding  der  gewapende macht, met als pleister  op  de wonden  het  in  bruikleen  verstrekte,  kleine  bruine  boekje  met  de  welsprekende  teks :
 
                                              “Reglement betreffende de Krijgstucht”

                                                                                
VS 27-3103

 

                     

                                                                                                                 

 

138 Jaar na de invoering der dienstplicht, vastgelegd  door een wet op de schutterij uit 1809, worden wij na een kort welkomst woord, onder de krijgstucht gesteld. Ik onderga deze toezegging als mijn eerste communie, met weinig woorden wordt er veel gezegd, maar nog veel meer bedoeld.

 Dan volgt uitleg van inlijving en doelstelling bij het 1e Regiment pioniers, zijnde het tweede gedeelte van de tweede Sectie Mechanische Uitrusting in militair jargon  2 – 2  SMU.   28  Man  afkomstig  uit grote steden,  uit dorpen en van het platte land. die in het kader van de dienstplicht worden uitgezonden naar Nederlands Oost Indië waar de opleiding zal volgen tot Bulldozer / Dragline / Graafschop / Traden dozer  en / of Kraan machinist,  alsmede  besturing   van mechanische rupsvoertuigen. Kortweg gezegd bediening van  het zware Genie materiaal.  28  Namen  die  deels  nog zeer vaag in herinnering zijn terug te halen, maar immer nog scherp op het netvlies staan.