La courtine - 2

 

 

 

   Daar ook bij deze missie de hierarchieke weg bewandeld moet worden, is mijn eerste gang naar de
  commandant vaste kampstaf, de kolonel Bouman die met deze departementale ondersteuning zeer
  ingenomen was.In grote lijnen wordt de mij toebedeelde opgave doorgenomen en stelt hij mij,voor
  de uitvoering daarvan, ter beschikking van de Welzijnsfunctionaris.

  Het onderofficiers onderkomen der vaste kampstaf is geprojecteerd op een heuvel in het kamp met
  de passelijke naam "Breuil"waar ik mijn kamer moet delen met een onderofficier van de ongedierte
  bestrijding.Het gebouw dat een twaalftal kamers bevat is het voormalig "Maison close"(bordeel) dat
  in elke Franse kazerne deel uitmaakt van de infrastructuur onder verantwoording van de kazerne cq
  kamp commandant.

  Bij de voorbereidende bespreking is het aanbod van de Franse overheid om het Bordeel inclusief de 
  dames van lichte zeden die daar hun peeskamertje hadden,  in deze  hoedanigheid  over te dragen,
  riqoureus van de hand gewezen  Aan de onderhandelings tafel is er om de preutse opstelling en af-
  wijzing van dit voorstel hartelijk gelachen en ontlokt een Franse officier tot de toevoeging van een
  citaat van Caston de Levis uit Maximes

                  "Vous C'oyes que  vous Ítes modeste...... Je ne vous savals pas si orquelleux"
                                     (Gij gelooft bescheiden te zijn....ik hield u niet voor zo trots.