La courtine - 3

 

 

                                                                 

Bureau Welzijnszorg,men kon hier spreken van een artiesten bureau, aan de  wand enige posters van Nederlandsartiesten,popu
laire zangeressen,en zan gers,bands en presentato ren.Om deze evenementen gestalte te geven is in het dal een tent opgezet waar oa Ria Valk haar wens om aan de man te komen in hoge octaven de voorkeur gaf aan een Cowboy en de voordracht welke Rijk de Goyer  hield  over  de  brief aan  ôlieve Ine" tot in elke huiskamer bekend heid verwierf

 

  

Later zal  blijken dat deze v.m.hoerenkast de enige locatie was die niet eerst door mijn slapie,de"rattenvanger"moest worden ontsmet van ongedierte, dat in de legeringsruimte van de oefende eenheden in verschillende soorten en gro- te  getallen werd aangetroffen. De Franse troepen die  hier  voor onze  komst  gelegerd  waren hebben deze veestapel achter gelaten bij hun vertrek naar Algerijen.