vakopleiding - 20

  

 

 

Bij het verlaten van het bedrijfsbureau bots ik tegen de bedrijfs leider (Bert van Oostrom) op,meldt hem van de brand en ren de trap weer op.In de deuropening van de cabine staat Frans die met een lege schuimblusser niets meer kan uitrichten,ik trek hem verder naar buiten en sluit de deur van de filmcabine. Maar op het balkon heeft de zonwering en het houten raamwerk van het openlucht filmdoek al vlam gevat. Enige minuten later ver schijnt de brandweer van de post Archimedesstraat die met groot materiaal was uitgerukt, maar echter niet kon voorkomen dat de cabine geheel uitbranden.

 

 

Haagsche Courant Vrijdag 1 augustus

 

 

 

 

Sissend en met veel rook ontwikkeling worden de vlammen bui ten de cabine geblust,dan wordt de schade opgenomen. Frans heeft zijn wenkbrauwen en wat haarlokken in de strijd verloren, alsmede enige lichte brandwonden aan handen.Ik ben er zonder kleerscheuren vanaf gekomen, mede dank zij het beheerst en doortastend optreden van de chef operateur.