Geachte bezoekers:

   Ik heet u van harte welkom op mijn site, die komende weken (maanden) zijn vorm zal krijgen.

De basis is gelegd, met de invulling is begonnen.

   Het icoontje   is uw besturing naar vervolg pagina's of de home page,

de knoppen Proloog spreken voor zich.

 Met een groet, veel kijk en leesplezier.

                  Karel Kanits                 

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of  door middel van druk, fotocopie, microfilm, digitale bestanden
of op welke ander wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de auteur

       karel kanits                                                                                                                                                                                                             -  060210 -

 

 

 

 

       Soldaat zonder wapen