s-Gravenhage - 8

 

 

 

Maandag 9 juli 1934
Na een hete zomer,met heftige rel len, waarbij raken klappen zijn ge vallen tussen werkloze en gemo toriseerde gezaghandhavers is de rust in de Hemsterhuisstraat weer enige maten hersteld. De aanleiding van deze explosie was de opstan digheid van het communistische front die in vlug-schriften het crisis beleid van de regering aan de kaak stelden. Voor hen die daar nauw bij betrokken waren wel een spannende tijd maar voor mij lag het spannings veld ergens anders:
     
       De eerste schooldag

Maandag 3 september 1934
De geloofsrichting was in die jaren bepalend voor de keuze van het onderwijs,één en ander onder druk van de parochie herder der R.K. kerk “Onze lieve vrouwe onbevlekt ontvangen” in de Elandstraat waar ook de doop-plechtigheid heeft plaats gevonden.
Kareltje werd ingeschreven aan de rooms - katholieke jongensschool Dacostastraat s-Gravenhage,
een echte mannen gemeenschap Diegene die in rokken rondliepen was het onderwijzend personeel, broeders cq lekenbroeders beho-rende tot het eerder aangehaalde kerkgenootschap

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

Rooms Katholieke  Jongens school