WO II 1941

  

 

 

 

 1940 1942 1943 1944 1945

 

Maandag 1 september 1941 
Na vier weken als als vakantie hulp gewerkt te hebben  in een speelgoed fabriek te Rijswijk was dat de eerste  kennismaking  met het bedrijfsleven, mijn eerste ei gen verdiende guldens, wekelijks werd het toekomende uit betaald in een echt loonzakje. Een loon zakje dat qua formaat berekend was op de norm van Balkenende maar gevuld  met het jeugd sala ris van toen.

 

 

 

Met het afsluiten van de lagere school opleiding bestempeld met een  Getuigschrift ter onder bouwing (dat ik echter  nimmer en nergens heb moeten tonen) staat een nieuw  school jaar te wachten. VGLO  Een school tra ject van 2 jaar als tussenstap Voortgezet Lager Onderwijs was de keuze van mijn ouders om dat zij mij te jong achten het Ambachtelijk onderwijs te  vol gen Twee jaar die zeker niet als meerkennis  heeft betekend