WO II 1942

  

 

 

 

1940 1941 1943 1944 1945

De schooljaren  van het voortgezet lager onderwijs verlopen zonder enige ophef, zonder een belevenis die het vermelden waard is We worden opgezadeld met een nieuw muntsysteem, Zinkgeld Het zilver geld de dubbeltjes en kwartjes worden uit de rou latie gehaald en zijn alleen nog terug te vinden als speldjes, armbanden en oorbellen.De oorlogsmachi ne walst wereldwijd verder. In het voorjaar is ook N.O.I. onder de voet gelopen door de Japanners.

 

 

 

 

Scheveningen tot spergebied verklaart  was  eerst  het direct aan de boulevard grenzende woon ge bied, nu is het dieper landinwaarts waar de bouw van de Atlantikwal gestadig voort gaat. Bunkers greppels betonblokken met daarin stalen pinnen en vele bedenksel van hindernissen barricades vormen het beeld van eens de prachtigste badplaats

 

 

 

(N .S.411) Staatsblad Besluit van het departement  Financiёn tot intrekking van de rijwielbelastingwet met ingang van 21 april 1941